Αρχική σελίδα | Επικοινωνία

Αρχείο Υποτρόφων

Αποτελέσματα Υποτροφιών 2002
Τον Οκτώβριο του 2002 προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Ροδόπης, Αρκαδίας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, Φλώρινας, Ευρυτανίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ξάνθης. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, απονεμήθηκαν στους:

Βαχαρίδη Χάρη Νομός Ροδόπης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δαβαρούκα Μαρία Νομός Αρκαδίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοιλανίτη Ιωάννη Νομός Γρεβενών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κολτσίδα Παναγιώτα Νομός Ιωαννίνων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυρίτση Ιωάννη Νομός Αιτωλοακαρνανίας Πανεπιστήμιο Πατρών
Λαζαρίδου Γεωργία Νομός Φλώρινας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λαθύρη Βασιλική Νομός Ευρυτανίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παπουτσή Χρυσάνθη Νομός Δωδεκανήσου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τανταλάκη Νικολέτα Νομός Έβρου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Χαλβατζή Θεοδοσία Νομός Ξάνθης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε, 10 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε τιμητική διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από συμβολικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000 €), χορηγούμενο εφ' άπαξ. Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Γονίδη Φώτη Νομός Έβρου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δερέκα Κωνσταντίνο Νομός Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευαγγελοπούλου Κλειώ Νομός Γρεβενών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κάραλη Θεοδώρα Νομός Αιτωλοακαρνανίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κασβίκη Νικόλαο Νομός Αιτωλοακαρνανίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Λεονταρίτη Ελένη Νομός Αρκαδίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μητσέλο Λάμπρο Νομός Ροδόπης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικολαΐδη-Κατσαρίδη Ερμή Νομός Δωδεκανήσου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευά Κωνσταντίνο Νομός Φλώρινας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταθάκη Ευθύμιο Νομός Ροδόπης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2003
Τον Οκτώβριο του 2003 προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Άρτας, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Λακωνίας, Λευκάδας, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, απονεμήθηκαν στους:

Διαμαντή Θεονύμφη Νομός Άρτας Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καφετζίδου Βικτωρία Νομός Έβρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παπαμιχαήλ Στέφανο Νομός Θεσπρωτίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνου Χριστίνα Νομός Καστοριάς Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γεωργαντώνη Άννα Νομός Λακωνίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ζούμπου Ηλιάνα Νομός Λευκάδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τσίγκου Λεμονιά Νομός Σάμου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τιτόνη Ελευθερία Νομός Σερρών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημητρούλη Φανή Νομός Τρικάλων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιμέκα Γεώργιο Νομός Φωκίδας Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιπρόσθετα η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 16 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε τιμητική διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από συμβολικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000 €), χορηγούμενο εφ’ άπαξ. Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Κουτσιούκη Κωνσταντίνο Νομός Άρτας Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Θεοδωρή Ξανθή Νομός Άρτας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σεραφή Δέσποινα Νομός Άρτας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάτσκα Πολυχρονία Νομός Έβρου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέμμου Αρετή-Αικατερίνη Νομός Θεσπρωτίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημητριάδη Αλέξανδρο Νομός Καστοριάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τυροβολά Κωνσταντίνα Νομός Λακωνίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοψιδά Αντιγόνη Νομός Λευκάδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φιλιππή Μαρία Νομός Σάμου Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κάππου Αικατερίνη, του Βασιλείου Νομός Σάμου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ξυλούδη Παναγιώτα Νομός Σερρών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρεκλά Χριστίνα Νομός Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κουβελέτσου Μαρία Νομός Τρικάλων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μπαρμπάτσαλου Κωνσταντία, του Βύρωνα Νομός Τρικάλων Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μώρη Δημήτρη–Παρασκευά Νομός Φωκίδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευαγγέλου Παρασκευή Νομός Φωκίδας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2004
Τον Οκτώβριο του 2004, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ η καθεμία ( € 12.000), για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Δράμας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Πέλλας, Πρέβεζας, Ροδόπης. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ απονεμήθηκαν στους:

Σαχανίδου Ευφροσύνη Νομός Δράμας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λεβεντάκη Μαρία - Παυλίνα Νομός Ζακύνθου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πεντάζου Σοφία Νομός Ηλείας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καρακουλάκη Σμαρώ Νομός Κοζάνης Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συσκάκη Μαρία Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Τελωνιάτη Ευάγγελο Νομός Λέσβου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπακαλιάνου Μαρία – Αθανασία Νομός Μαγνησίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κουσάταλη Αλεξάνδρα Νομός Πέλλας Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιαννούλα Ευάγγελο Νομός Πρέβεζας Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τζεβελεκίδου Θεοπούλα Νομός Ροδόπης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000). Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Πίσσα Μαρία - Μυροφόρα Νομός Δράμας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χριστοφή Απόστολο Νομός Δράμας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αβούρη Λάμπρο Νομός Ζακύνθου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντωνίου Κωνσταντίνο Νομός Ηλείας Πανεπιστήμιο Πατρών
Κατσάπη Νικόλαο Νομός Ηλείας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιακωβίδη Θεόπιστο του Ιακώβου Νομός Κοζάνης Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυτίδη Ηλία Νομός Κοζάνης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάτσιου Βασιλική Νομός Κοζάνης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πισκιλίδη Παύλο Νομός Κοζάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ροδανάκη Μαρία Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φλουρή Σταυρούλα Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Νομός Λέσβου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γλεντή Απόστολο Νομός Λέσβου Πανεπιστήμιο Πατρών
Κουφάκη Μαρίνα Νομός Λέσβου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περγκαντή Ευστρατία Νομός Λέσβου Πανεπιστήμιο Πατρών
Θανοπούλου Βασιλική Νομός Μαγνησίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαλαγιώργη Μαρία Νομός Μαγνησίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παπαχρήστου Χρυσούλα Νομός Μαγνησίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μίγγα Γρηγόριο Νομός Πέλλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πασχάλη Αλέξανδρο Νομός Πέλλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σόμτση Μαρία - Ευαγγελία Νομός Πέλλας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διαμάντη Όλγα Νομός Πρέβεζας Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραγιαννίδη Ιωάννη Νομός Πρέβεζας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιλιγκίρη Αικατερίνη Νομός Πρέβεζας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Λεονταρίδου Ελένη Νομός Ροδόπης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηναΐδου Ελένη Νομός Ροδόπης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2005
Το Σεπτέμβριο του 2005, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) η καθεμία, για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Αχαΐας, Ευβοίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Ξάνθης, Πιερίας, Χίου. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ απονεμήθηκαν στους:

Γκολφινοπούλου Ελένη Νομός Αχαΐας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μακρής Κωνσταντίνος Νομός Ευβοίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωστούλας Νικόλαος Νομός Ιωαννίνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Λαμπαδαρίου Ηρακλής Νομός Καβάλας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χατζή Μαριάνθη Νομός Καρδίτσας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μιχαλάκη Ελευθερία Νομός Κέρκυρας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μανωλά Ελένη Νομός Κυκλάδων Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ρούπακας Θεμιστοκλής Νομός Ξάνθης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φοροτζίδου Φωτεινή Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασιλάκη Δέσποινα Νομός Χίου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 25 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Μιχαλοπούλου Ιωάννα Νομός Αχαΐας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταθοπούλου Καλλιρόη Νομός Αχαΐας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χατζηπέρη Χριστίνα Νομός Αχαΐας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γκιβίση Κωνσταντίνα Νομός Ευβοίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κόσσυφα Ευσταθία Νομός Ευβοίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σακελλαράκης Βασίλειος - Δαυίδ Νομός Ευβοίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημητρίου Ευάγγελος Νομός Ιωαννίνων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μακρής Ανδρέας Νομός Ιωαννίνων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος Νομός Ιωαννίνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γιάμπατζης Βασίλειος Νομός Καβάλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καϊρέτογλου Δαμιανός Νομός Καβάλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κάλφα Χρυσή Νομός Καβάλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασιλοπούλου Ελένη Νομός Καρδίτσας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλογριανίτης Ελευθέριος Νομός Καρδίτσας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαρίνος Ιωάννης - Παναγιώτης Νομός Καρδίτσας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στεργίου Ιωάννα Νομός Καρδίτσας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ραρρή Θωμαϊς-Ευμορφία-Αγγελική Νομός Κέρκυρας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βουτσίνος Δημήτριος Νομός Κυκλάδων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κατσιούλη Μαρία Νομός Κυκλάδων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδοπούλου Μαρία Νομός Ξάνθης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεξίου Χρυσούλα Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσερτικίδου Δέσποινα Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεζένιας Αγγελής Νομός Χίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρίνου Αργυρώ Νομός Χίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πυργελής Ευστράτιος - Στυλιανός Νομός Χίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αποτελέσματα Υποτροφιών 2006
Το Σεπτέμβριο του 2006, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Άρτας, Δωδεκανήσων, Ημαθίας, Ηρακλείου, Κεφαλονιάς, Κιλκίς, Κορίνθου, Λάρισας, Φθιώτιδας και Χανίων. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ θα απονεμήθηκαν στους:

Σπανουδάκη Σάντρα Νομός Άρτας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πισσά Έλλη Νομός Δωδεκανήσων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μοσχόπουλος Γεώργιος Νομός Ημαθίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μηλολιδάκη Μαρία Νομός Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Πατρών
Κατσιβέλη Κωνσταντίνα Νομός Κεφαλονιάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαυρίδου Βασιλικούλα Νομός Κιλκίς Φιλοσοφική Σχολή Κομοτηνής
Διδασκάλου Αικατερίνη Νομός Κορίνθου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαγελίδου Μαρία Νομός Λάρισας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γκαζώνης Πάρις Νομός Φθιώτιδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λαμπροπούλου Αλεξία Νομός Χανίων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 24 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Παππάς Απόστολος Νομός Άρτας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στράτου Αθηνά Νομός Άρτας Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων
Θωμόπουλος Θωμάς Νομός Δωδεκανήσων Ιατρική Σχολή Αθηνών
Κουλλιάς Εμμανουήλ Νομός Δωδεκανήσων Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαντικός Βασίλειος Νομός Δωδεκανήσων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χριστοφή Γεωργία Νομός Δωδεκανήσων Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης
Παπαγιαννοπούλου Χριστίνα Νομός Ημαθίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χαλκιά Αλεξία Νομός Ημαθίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζουραράκη Μαρία Νομός Ηρακλείου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παπαγρηγοράκης Ευτύχιος Νομός Ηρακλείου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πολυκαλά Άννα Νομός Κεφαλονιάς Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκαφιδά Σταυρούλα Νομός Κεφαλονιάς Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωαννίδου Στυλιανή Νομός Κιλκίς Πανεπιστήμιο Πειραιά
Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος Νομός Κορίνθου Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπασπηλιωτόπουλος Βασίλειος Νομός Κορίνθου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γκουντούρας Αριστείδης Νομός Λάρισας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζιώζια Βασιλική Νομός Λάρισας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καραίσκου Σοφία Νομός Λάρισας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μήτσιος Αχιλλέας Νομός Λάρισας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νάι Νικόλαος Νομός Λάρισας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαυρίκα Κωνσταντίνα Νομός Φθιώτιδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μπούρχας Θεόδωρος Νομός Φθιώτιδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαυριγιαννάκη Ελευθερία Νομός Χανίων Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυχρονάκη Εμμανουηλία Νομός Χανίων Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2007
Το Σεπτέμβριο του 2007, προκηρύχθηκαν 11 Υποτροφίες, ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου και Χαλκιδικής. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ απονεμήθηκαν στους:

Παρασκευή Σαλάπα Νομός Αιτωλοακαρνανίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λαμπρόπουλος Τρύφωνας-Ιωάννης Νομός Αργολίδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αϊβαλιώτης Παντελής Νομός Αρκαδίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καραγιάννη Πολυξένη Νομός Βοιωτίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κόσσυφα Μαρία Νομός Ευβοίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζωγόγιαννη Φρειδερίκη Νομός Ηλείας Πανεπιστήμιο Πατρών
Τούσουλη Ιωάννα Νομός Κορινθίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κόντου Παρασκευή Νομός Λακωνίας Πανεπιστήμιο Πατρών
Ηλιοπούλου Σάλλα Παναγιώτα Νομός Μεσσηνίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ξήρα Ελένη Νομός Ρεθύμνου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσομπάνη Θεοδώρα Νομός Χαλκιδικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 25 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Αποστολοπούλου Μαρία Νομός Αιτωλοακαρνανίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γερουλής Κωνσταντίνος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κούρος Νικόλαος Νομός Αργολίδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εξάρχου Ελένη Νομός Αρκαδίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κάββουρα Γεωργία Νομός Αρκαδίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κανδαλέπα Νικολέττα Νομός Αρκαδίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεοδοσίου Στάσης Λεωνίδας Νομός Βοιωτίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παυλάκη Κοραλία Νομός Ευβοίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ράπτης Δημήτρης Νομός Ευβοίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φανάρας Παναγιώτης Νομός Ευβοίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικολακοπούλου Ευσταθία Νομός Ηλείας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρουμπάνης Δημήτρης Νομός Ηλείας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σταυροπούλου Χρυσή Νομός Ηλείας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέτρου Βσιλική Νομός Κορινθίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννακούρας Παναγιώτης Νομός Λακωνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημογέροντας Κωνσταντίνος Νομός Λακωνίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μασαούτης Χρήστος Νομός Λακωνίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ρετσίνας Γεώργιος Νομός Λακωνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γαζούλη Ιωάννα Νομός Μεσσηνίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δελή Λαμπρινή Νομός Μεσσηνίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοντοπούλου Βασιλική Νομός Μεσσηνίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σιάχου Βασιλική Νομός Μεσσηνίας Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης
Αντωνίου Μαρία Νομός Ρεθύμνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ξερουδάκη Μαρία Νομός Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2008
Το Σεπτέμβριο του 2008, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Δωδεκανήσου, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Λευκάδας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φλώρινας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ απονεμήθηκαν στους:

Σκοπέλλου Ειρήνη - Μαρία Νομός Δωδεκανήσου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαβλέκης Άγγελος Νομός Καρδίτσας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Απιδιανάκης Γεώργιος Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παράβαλος Ευάγγελος Νομός Κυκλάδων Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαυραγάνης Ορφέας Νομός Λευκάδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαστάζος Λάζαρος-Παντελεήμων Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περέντε Ασλή Νομός Ροδόπης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικογιάννη Μαρία Τερέζα Νομός Τρικάλων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριανταφύλου Χαρούλα Νομός Φθιώτιδας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παρίση Σταυρούλα Νομός Φλώρινας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ απονεμήθηκαν στους:

Κουλλιάς Δημήτριος Νομός Δωδεκανήσου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σωτηράκη Αικατερίνη Νομός Δωδεκανήσου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σκούφη Μαρία Νομός Καρδίτσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στυλογιάννης Αντώνιος Νομός Καρδίτσας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τσαλαφούτα Βασιλική Νομός Καρδίτσας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρμακόλα Ευγενία Νομός Κυκλάδων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τσόγια Θεοδώρα Νομός Κυκλάδων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χαλά Άρτεμις Νομός Κυκλάδων Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φουκαράκη Χρυσή Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χατζάκη Μαριάμ Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρτάνου Ευριδίκη - Νίκη Νομός Λευκάδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαβύλα Μαρία Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιορδανίδου Ελένη Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ντουράκογλου Σοφία Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στάμος Ιωάννης Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινίδου Ευανθία Νομός Ροδόπης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωστάκη Σταυρούλα Νομός Ροδόπης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιρώζη Σταματία Νομός Ροδόπης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κατσαρού Ανθούλα Νομός Τρικάλων Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μποζοβίτη Θεσσαλία Νομός Τρικάλων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπραζιτίκος Σιλουανός Νομός Τρικάλων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χόρνοβα Ευανθία Νομός Τρικάλων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρούμπης Γεώργιος Νομός Φθιώτιδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναγνωστοπούλου Μαρία Αστάρτη Νομός Φθιώτιδας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παζίδης Μάριος Νομός Φλώρινας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαδοπούλου Αθηνά Νομός Φλώρινας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2009
Το Σεπτέμβριο του 2009, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Αχαΐας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κερκύρας, Μαγνησίας, Πρεβέζης, Σάμου και Σερρών. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:


Γκιώνης Παναγιώτης Νομός Αχαΐας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γαλάνη Βασιλική Νομός Γρεβενών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λάμπρου Ειρήνη Νομός Ευρυτανίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πυρομάλη Χριστίνα Νομός Ζακύνθου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεωργιακάκη Μαρία Νομός Ηρακλείου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παληκύρας Σπύρος Νομός Κερκύρας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καρανάσιου Ασπασία- Μαρία Νομός Μαγνησίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαμιχαήλ Ευτυχίας Νομός Πρεβέζης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέδου Ειρήνη Νομός Σάμου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζαραφίδου Γεωργία Νομός Σερρών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:

Θανέλλας Νικόλας Νομός Αχαΐας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικολόπουλος Ανδρέας Νομός Αχαΐας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσαρούχας Παναγιώτης-Φώτιος Νομός Αχαΐας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γομάτου Γεωργία Νομός Αχαΐας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τζιόλας Αριστοτέλης Νομός Γρεβενών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηζήσης Βασίλης Νομός Γρεβενών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φελώνη Ευανθία Νομός Ευρυτανίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κονδύλη Παρθενία Νομός Ευρυτανίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αβούρη Άννα Νομός Ζακύνθου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καποδίστριας Αναστάσιος Νομός Ζακύνθου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καμπουράκη Μαρία Νομός Ηρακλείου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φετφατζής Κωνσταντίνος Νομός Ηρακλείου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δανασής Παναγιώτης Νομός Ηρακλείου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χριστάκη Βασιλεία Νομός Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γκιόρου Δήμητρα Νομός Κερκύρας Πανεπιστήμιο Πατρών
Λύτρα Αθανασία Νομός Μαγνησίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ματίκας Γεώργιος Νομός Μαγνησίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βόμβας Ζήσης Νομός Μαγνησίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μυλωνάς – Ροντήρης Αθανάσιος Νομός Μαγνησίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανδρικοπούλου Λουίζα Νομός Μαγνησίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φατούρος Νικόλαος Νομός Πρεβέζης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καραδημητρίου Ευάγγελος Νομός Σάμου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρόικου Καλλιόπη Νομός Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κρουστάλλη Ευφροσύνη Νομός Σερρών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βαζακίδης Κωνσταντίνος Νομός Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουηλίδου Στεφανία Νομός Σερρών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αποτελέσματα Υποτροφιών 2010

Το Σεπτέμβριο του 2010, προκηρύχθηκαν 10 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Χαλκιδικής και Χανίων . Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 10 Υποτροφίες COSMOTE απονεμήθηκαν στους:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΑΜΟΥΓΚΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΣΙΔΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΑΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

AIΚΑΤΕΡΙΝH ΧΝΙΤΙΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΡΛΙΑΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΤΣΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΣΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΥΡΚΛΙΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΡΑΜΒΑΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΝΗ ΧΙΩΤΕΛΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΠΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΜΠΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΗΦΑΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑποτελέσματα Υποτροφιών 2011
Το Σεπτέμβριο του 2011, προκηρύχθηκαν 15 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Βοιωτίας, Δωδεκανήσων, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, Χίου. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 15 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:

Μαρία Ιωάννα Τζίνη Νομός Βοιωτίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πετράντα Κοτόρου Νομός Δωδεκανήσου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διονύσιος Διαμαντόπουλος Νομός Ηλείας Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυριακή Καμηνιώτη Νομός Καρδίτσας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεώργιος Ζεϊμπεκάκης Νομός Καστοριάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στέφανος Στουραϊτης Νομός Κεφαλληνίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φωτεινός Γαϊτανάκης Νομός Λασιθίου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγιώτης Ευστάθιος Παπαδόπουλος Νομός Μεσσηνίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κωνσταντίνα Καφφέ Νομός Ξάνθης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρία Ιωάννα Τσίπα Νομός Πέλλας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελευθέριος Χατζηχιδήρογλου Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρετή Χαχάμη Νομός Τρικάλων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρήστος Καστανιάς Νομός Φλώρινας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άννα-Λίζα Σκαρίμπα Νομός Φωκίδας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ουρανία Τσιρλή Νομός Χίου Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 27 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528 €). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:

Ελένη Γαστουνιώτου Νομός Βοιωτίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαριέττα- Ελένη Κολοκύθα Νομός Δωδεκανήσων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ελένη Ζωγόγιαννη Νομός Ηλείας Πανεπιστήμιο Πατρών
Σωτήριος Κούκιος Πανόπουλος Νομός Ηλείας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φωτεινή Τασούλη Νομός Ηλείας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικόλαος Λώλης Νομός Καρδίτσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Τσεκούρας Νομός Καρδίτσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Μοσχίδου Νομός Καστοριάς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταυρούλα Μπεροπούλη Νομός Καστοριάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαρία Ντόρτση Νομός Καστοριάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασιλική Γαρμπή Νομός Κεφαλληνίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεοδώρα Μόσχου Νομός Λασιθίου Πολυτεχνείο Κρήτης
Μιχαήλ Πυθαρούλης Νομός Λασιθίου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννα Μητροπούλου Νομού Μεσσηνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χρήστος Νεκτάριος Βογιατζής Νομός Ξάνθης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμεών Ξενίδης Νομός Πέλλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Παπαδόπουλος Νομός Πέλλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Ροδίφτσης Νομός Πέλλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρυσούλα Καζά Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάννα Μπάκου Νομός Πιερίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήστος Παναγιώτης Στραγάλης Νομός Τρικάλων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Τζάλας Νομός Τρικάλων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λέανδρος Αραβιάδης Νομός Φλώρινας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Λαβασίδης Νομός Φλώρινας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μιλένα Σιρανίδου Νομός Φλώρινας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Στέφανος Κάζαγλης Νομός Φωκίδας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παντελεήμονας Χαρίτος Φραγκάκης Νομός Χίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αποτελέσματα Υποτροφιών 2012
Το Σεπτέμβριο του 2012, προκηρύχθηκαν 20 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, οι οποίοι προέρχονταν από τους ακόλουθους νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 20 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:

Αναστασία Γεώργα Νομός Αργολίδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταξία Ρουσάλη Νομός Αρκαδίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Σπουδών
Κωνσταντίνος Χουλιάρας Νομός Άρτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Αργύρη Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Aleksander Nako Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Πατρών
Δέσποινα Παναγιώτου Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρυσούλα Γρηγορίου Νομός Ευβοίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Καραχρήστου Νομός Ευρυτανίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτα - Αθηνά Καρδιανού Νομός Ζακύνθου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρύσα Γώτα Νομός Ημαθίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρετή Μάνου Νομός Θεσπρωτίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πάμελα Ζάτσε Νομός Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κορνηλία Χανού Νομός Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σπυρίδων Κατσικαρώνης Νομός Καβάλας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρία – Ράνια Κληρονόμου Νομός Κυκλάδων Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυξένη Σαμαρά Νομός Μαγνησίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ροδούλα Μαμαλάκη Νομός Ρεθύμνου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηλιάνα Καρίμαλη Νομός Σάμου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στέλλιος Νείρος Νομός Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νίκη Καραμπότση Νομός Φθιώτιδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528 €). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:

Κωνσταντίνα Χελιώτη Νομός Αργολίδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Παρασκευουλάκου - Μπόκολα Νομός Αρκαδίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχόντω Μαλάκου Νομός Άρτας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτρης Αστερίου Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παναγιώτης Αστερίου Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νικολέττα Κριμπισλή Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γεωργία Μαθιού Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χριστίνα Μαθιού Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαρία Μιχαήλ Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γεώργιος Σανιδάς Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μελίνα Σταματιάδη Νομός Αττικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σοφία Τζούμα Νομός Ευβοίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρυσούλα Κακού Νομός Ευρυτανίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αλέξανδρος Αλιμπέρτης Νομού Ζακύνθου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νικόλαος Πιτάνιος Νομός Ημαθίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλανη Ανδρέου Νομός Θεσπρωτίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κωνσταντίνα Βασιλειάδου Νομός Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ηλίας Ζωσιμάδης Νομός Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οδυσσέας Καβαζίδης Νομός Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ειρήνη Μπογιατζόγλου Νομός Καβάλας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παρασκευή Μελισσουργού Νομός Κυκλάδων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαλσαμία Αθανασιά Νομός Μαγνησίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αντώνης Βαμιαδάκης Νομός Ρεθύμνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δήμητρα Κουντούπη Νομός Σάμου Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χρυσάνθη Γιαννούλη Νομός Σερρών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεοδώρα Δέδε Νομός Φθιώτιδας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών 2013

Το Σεπτέμβριο του 2013, προκηρύχθηκαν 20 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 20 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:


Μαργίτσα- Βαλεντίνη Χριστοδούλου

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευάγγελος Μαρούλης

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ναταλία Αλλαγιάννη

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ελένη Γερασούδη-Ανομίτρη

Περιφέρεια Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σταυρούλα Κόγια

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βασιλική Σαμαρτζή

Περιφέρεια Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιωάννα Ελένη Σιδέρη

Περιφέρεια Αττικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Σταυρέλος

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ευγενία Φούντα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασίλειος Τσίλης

Περιφέρεια Ηπείρου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ειρήνη Πάγκου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κλεοπάτρα Στάμου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερασμία Καμινάρη

Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αικατερίνη Χατζάκη

Περιφέρεια Κρήτης

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμητρα Τσίλια

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεοδώρα Δεληογλάνη

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεοπίστη Βασιλειάδου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Iωαννίνων

Δέσποινα Μπίνου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αικατερίνη Χρυσοχοΐδου


Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεοφάνης Μπεκιάρης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Επιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 26 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528 €). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:


Φιλίτσα- Ραφαηλία Κουγιουμτζόγλου

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεόφιλος Γκιννής

Περιφέρεια N. Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χρήστος Αϊβατζής

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννης Κούτης

Περιφέρεια Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης

Περιφέρεια Αττικής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Χρυσάνθη Ντόκου

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χριστίνα Πάσχου

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεόδωρος Ρούτση

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αργυρώ Σπανάκη

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντιόπη Τσουρέκη

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαγδαληνή-Iωάννα Τουρκοδημήτρη

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρυσοβαλάντης Σκαπέρας

Περιφέρεια Ηπείρου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαράλαμπος Ιγγλέζος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Κουκουτής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χαρά Φουρίκη

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αρντιόλ Σελιμάι

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυριάκος Νικόπουλος

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Μηνά

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρα Αβραμίδου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεανώ Ζαγκλιβέρη

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γεωργία Ζουνίδου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνιος Κοσμίδης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εμμανουήλ Αικατερινίδης

Περιφέρεια Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναστασία Ζαφείρη-
Γεωργακά

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ροδούλα-
Γεωργία Ζαφείρη-Γεωργακά

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αλεξάνταρ Μπαλάμπαν

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών 2014


Το Σεπτέμβριο του 2014, προκηρύχθηκαν 20 Υποτροφίες, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280 €) η καθεμία για πρωτοετείς φοιτητές Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 20 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:Αντωνιάδου Ειρήνη Ευμορφίλη

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντωνίου Νικόλαος

Περιφέρεια Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βαγενάς Ηλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γκίνη Ορέστ

Περιφέρεια Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θανάσουλας Γρηγόριος

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κεχρή Αγγελική

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοσμίδης Χρήστος

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαλλιαρά Αναστασία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαμούνας Γεώργιος

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μανωλαράκη Ελένη

Περιφέρεια Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Mαρκάκης Γρηγόριος

Περιφέρεια Αττικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μητοπούλου Σταυρούλα

Περιφέρεια Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μητσοσκούρα Άννα

Περιφέρεια Αττικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπαντούνα Δήμητρα

Περιφέρεια Ηπείρου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντρουμπογιάννη Γεωργία

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περόντση Εύα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σιώζος Παύλος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στρατομπέρδα Νταμιάνα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τυροβολάς Νικόλαος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Φώτη Μαρίνα

Περιφέρεια Ηπείρου

Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΕπιπρόσθετα, η επιτροπή αξιολόγησης υπέδειξε 30 επιπλέον υποψηφίους, στους οποίους και αποδόθηκε Τιμητική Διάκριση βάσει των προκηρυχθέντων κριτηρίων, συνοδευόμενη από το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.292 €). Οι τιμητικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν στους:


Prekazi Andi

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αλεξίου Βασιλική-Νικολιά

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αποστολίδης Παναγιώτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αργυρίου Ελένη

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ασμάνης Ιωάννης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βελκιάδου Ελισάβετ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεροστάθη Ευαγγελία

Περιφέρεια Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωργούλης Χρήστος-Χαράλαμπος

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γκότσης Βασίλειος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δέδε Βασιλική

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δούλου Καλλιόπη

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλιάδου Φωτεινή

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κάκκαρος Φίλιππος-Ραφαήλ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καλιγέρη Αικατερίνη

Περιφέρεια Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καπετανάκης Ανάργυρος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραγιώργου Στυλιανή

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραγκούνη Αναστασία

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραλή Ευαγγελία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κιαφζέζη Δαμιανή

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοκκολιός Μιχαήλ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαντούση Αντωνία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεσσάρη Μαρία

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπίνη Άγγελος Μάριος

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πάνου Μαρία

Περιφέρεια Ηπείρου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Σπουδών

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

Περιφέρεια Αττικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Περιφέρεια Αττικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ρήγα Αικατερίνη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σμπάνιος Δημήτριος

Περιφέρεια Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνοδινού Χριστίνα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τσουρουνάκη Μαρία

Περιφέρεια Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών 2015


Το Σεπτέμβριο του 2015, προκηρύχθηκαν πενήντα (50) Υποτροφίες, συνολικού μικτού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) η καθεμία, για πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 50 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:


Αγναντή Θεοχαρίτσα

Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανδρουλάκη Μαρίνα

Κρήτης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αποστολίδη Άννα

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεράρδος Γεράσιμος

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωργανάκης Παναγιώτης

Δυτικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γκανίδη Κυριακή

Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γκάττι Μανουέλ

Νοτίου Αιγαίου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γκουντούλια Αλεξάνδρα

Δυτικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δαμουλάκη Αργυρώ

Αττικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εμμανουηλίδου Αγγελική

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ζίου Αλέξανδρος

Αττικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεοδωρίδης Θεμιστοκλής

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισμίρογλου Βασιλική

Στερεάς Ελλάδας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καβούκης Μιχαήλ

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλαφάτης Ιωάννης

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλογερία Κωνσταντίνα

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κανακίδη Λαμπρινή-Δανάη

Αττικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καραβατά Παναγιώτα

Δυτικής Ελλάδας

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κοσσένα Δέσποινα

Βορείου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουκουλιτάκη-Γαβρά Σεμέλη

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κουταλιός Ιωάννης

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κρητικού Μαρία – Ελευθερία

Ιονίων Νήσων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυριακοπούλου Θεοδώρα

Κρήτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαϊστράλης Νικόλαος

Βορείου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεσελίδου Ειρήνη

Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μόφορη Νίκη

Αττικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μπάδας Ανδρέας

Δυτικής Ελλάδας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπαλαρούτσου Ειρήνη

Δυτικής Ελλάδας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπέλιος Ιωάννης

Αττικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νούλα Ευρυδίκη

Στερεάς Ελλάδας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νταλαμάγκα Γεωργία

Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οικονόμου Δανάη

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαδόγαμβρος Παναγιώτης-Σπυρίδων

Αττικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παπαναστάση Αναστασία

Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπαπάνου Μιχαήλ

Αττικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαχρήστος Νικόλαος

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ποτουρίδης Κωνσταντίνος

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης

Πελοποννήσου

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ρίζου Στεφανία

Ηπείρου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σαραντάρη Κωνσταντίνα

Ηπείρου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σαραντιάδου Καλλιόπη

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σαρατσίδου Μαρία

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταθάτου Μαριάνθη

Ιονίων Νήσων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στρατούρης Ηλίας

Αττικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ταμπάκη Δήμητρα

Πελοποννήσου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τριαντούλης-Ναθαναήλ Νικηφόρος

Αττικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τσαμούλης Δονάτος

Ηπείρου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τσαμούρης Αντώνιος-Μάριος

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χατζηκαντής Αλέξανδρος

Νοτίου Αιγαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ψαθά Βασιλική

Κεντρικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΕπιπρόσθετα, απονεμήθηκε μία (1) τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) στον παρακάτω πρωτοετή φοιτητή, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου εν προκειμένω είχε αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας Πιπερίδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ:

Διαμαντίδης Θεόδωρος

Κεντρικής Μακεδονίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών 2016

Το Σεπτέμβριο του 2016, προκηρύχθηκαν πενήντα (50) Υποτροφίες, συνολικού μικτού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) η καθεμία, για πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 50 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Πανεπιστήμιο
Αθανασιάδου Κυριακή - Φοίβη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανασοπούλου Ευφροσύνη Δυτικής Ελλάδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Αξιώτης-Ζαχαριάς Ιωάννης Στερεάς Ελλάδας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωργιουδάκη Μαρία Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιώτσα Δέσποινα Θεσσαλίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γκαρμάτη Χρύσα Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γκέγκας Δημήτριος Αττικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γκίκας Ιωάννης - Ραφαήλ Αττικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δαμδάς Ιωάννης Κεντρικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διακάτου Γερασιμούλα Ιονίων Νήσων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δουκουμόπουλος Ευάγγελος Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δούνια Θεώνη Αττικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ζυμβραγουδάκη Ευαγγελία Βορείου Αιγαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θουλοβασιλείου Κωνσταντίνα Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καραδαΐδης Γρηγόριος Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κατσάμπη Αναστασία Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατσίγιαννη Βασιλική-Αναστασία Δυτικής Ελλάδας Πανεπιστήμιο Πατρών
Κορδός Γιάννης Αττικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοτσιλίτη Θεοφανώ Βορείου Αιγαίου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κουμουρίδου Παναγιώτα Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυριαζόπουλος Παύλος Κεντρικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Λάμπρου Ζουμπουλιά Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λέκα Μπενεντέτα Δυτικής Μακεδονίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μακρινός Νικόλαος Αττικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρκόπουλος Γεώργιος - Μιχαήλ Αττικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μήλιου Ευρυδίκη Θεσσαλίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπαλαντέ Ζωή Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπαλτσικίδου Βασιλική Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπαρίκου Αγγελική - Φοίβη Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νίκα Μαρία Ιονίων Νήσων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ντεντοπούλου Θεοδώρα Δυτικής Ελλάδας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντου Ζωή Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παπαγεωργίου Ιωάννης Δυτικής Μακεδονίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παπαγεωργίου Νικόλαος Ηπείρου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδοπούλου Αναστασία Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαζάκας Αναστάσιος Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαρνάκης Γεώργιος Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παρασκευάς Βασίλειος Κεντρικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πετράκος Σπυρίδων Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πουλάκη Δέσποινα Κρήτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ροδίτης Κωνσταντίνος Αττικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σουσανίδου Αναστασία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συμεωνίδου Αναστασία Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σύριου Ασημίνα Πελοποννήσου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσίλογλου Κλέανδρος Ηπείρου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τσιμοπούλου Βασιλική Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσολάκη Ευφραιμία Αττικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χερίδου Σοφία Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Svyezhentsev Davyd Πελοποννήσου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Vengjeli Nensi Στερεάς Ελλάδας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕπιπρόσθετα, απονεμήθηκε μία (1) τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) στον παρακάτω πρωτοετή φοιτητή, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου εν προκειμένω είχε αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας Πιπερίδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ:

Συρογιάννης Κων/νος

Στερεάς Ελλάδας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών 2017

Το Σεπτέμβριο του 2017, προκηρύχθηκαν πενήντα (40) Υποτροφίες, συνολικού μικτού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) η καθεμία, για πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Βάσει των όρων της σχετικής προκήρυξης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 40 Υποτροφίες απονεμήθηκαν στους:Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Πανεπιστήμιο Τμήμα
Χριστίνα Υφαντή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Εράλντ Σινανάτζ ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Άγγελος Μπεγκάι ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωνσταντίνα Σταφυλά ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ευθυμία Κωστάκη ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ματίνα Κωνσταντινίδη ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μιχάλης Ροζάκης ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Άννα Κοψαχείλη ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ
Έλενα Αγαπητού ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεωργία Παναγιωταράκου ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ
Μαρία Μουστοπούλου ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θανάσης Βενιαμίν ΑΤΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Έφη Χατζησάββα Μπότα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Σωτήρης Κοσμίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γιώργος Τζολόπουλος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ευαγγελία Πελαλίδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειρήνη Πολύμου Β. ΑΙΓΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Νίκος Τσιρογιάννης Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εύη Σίνου Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Δρόσος Κονδύλης Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
Σπυριδούλα Νταλαπέρα Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ελένη Παυλή Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ζαχαρίας Ευθυμιάδης-Ανδρουλάκης Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αφροδίτη Τζομάκα ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Βασίλης Κεφαλάς ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Στέφανος Γκρέζιος ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κλεβίσα Κάγια ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Νίκος Αλτάνης ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σταύρος Τσιριγώτης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ιωάννα Διαμαντίδου Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αντώνης Καμτσικάς Τελιγιαννίδης Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κωνσταντίνα Λιάτσου Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Κωνσταντίνος Βολακάκης ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γεωργία Αγγέλη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Βασίλης Παύλος Γκιώνης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Γιώργος Σάββας Συρογιάννης ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ελένη Κλεοπάτρα Θεοδώρου ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ
Μαίρη Γκούλτα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οδυσσέας Γρηγόρης Κόκκινος ΝΟΤΙΟ ΑΓΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Χρύσα Νίκα ΝΟΤΙΟ ΑΓΑΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΕπιπρόσθετα, απονεμήθηκε μία (1) τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) στον παρακάτω πρωτοετή φοιτητή, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου εν προκειμένω είχε αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας Πιπερίδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ:

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Κρήτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών