Ενημέρωση αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της COSMOTE και μέσω της Ιστοσελίδας www . cosmote - scholarships . gr ( Data Privacy Notice )

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορείτε να το βρείτε εδώ .

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE (εφεξής το «Πρόγραμμα»), καθώς και κατά την χρήση της ιστοσελίδας http://www.cosmote-scholarships.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα).

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”) και COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (“COSMOTE”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106118239 και 2106110552.

2 Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που είναι αρμόδιο για το Πρόγραμμα των Υποτροφιών στα 2106118239 και 2106110552 ή ηλεκτρονικά μέσω του info@cosmote-scholarships.gr .

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@cosmote-scholarships.gr . με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και το έτος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ή λήψης της Υποτροφίας.

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό ;

Για την υποβολή αίτησης μέσω της Ιστοσελίδας με σκοπό την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε :

 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την αξιολόγηση της αίτησης σας , μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, του www.cosmote-scholarships.gr όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Ονοματεπώνυμο, φύλλο, ηλικία, email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης, φωτογραφία ταυτότητας).
   
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της σχολικής σας επίδοσης και της εισαγωγής σας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης, βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις).
   
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του υποψηφίου και της οικογένειας του, εάν είναι προστατευόμενο μέλος όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) 2023, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, πιστοποιητικό από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με αναγεγραμμένο το ποσοστό αναπηρίας σε περίπτωση αναπηρίας, άδεια νόμιμης παραμονής για αλλοδαπούς, σχετική δικαστική απόφαση που να υποδεικνύει τον ασκών την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εάν είναι προστατευόμενο μέλος προσώπου άλλου από τους γονείς ή λόγω διαζυγίου), ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο γονέων.
   
 • Στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων από υποψήφιους, την αποστολή ενημερώσεων για τυχόν αλλαγές στην οριστική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, την υποστήριξη της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε υπότροφους καθώς και για την αποστολή νέων του Προγράμματος. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η Υποτροφία  μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE  μέσω του link https://cosmote-scholarships.gr/opt-out .
   
 • Δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο και η σχολή στην οποία εισαχθήκατε) θα υπάρχουν στην ενότητα «οι Υπότροφοι» του site, όπου παρουσιάζονται οι Υπότροφοι που επελέγησαν για το κάθε έτος για λόγους διαφάνειας του Προγράμματος. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η Υποτροφία σας, μπορείτε να επιλέξετε να μην προβάλλεται το ονοματεπώνυμό σας, μέσω του link https://cosmote-scholarships.gr/opt-out .
   
 • Η φωτογραφία σας παρουσιάζεται στην ενότητα «οι Υπότροφοι» του site, εφόσον μας την έχετε αποστείλει για τον σκοπό αυτό. Εάν δεν επιθυμείτε να προβάλλεται η φωτογραφία σας, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή της από το site αποστέλλοντας e-mail στο info@cosmote-scholarships.gr.
   
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των Υποτροφιών όπως ενδεικτικά ακολουθούν (αριθμός λογαριασμού τράπεζας, αναλυτική βαθμολογία προηγούμενου έτους).
   
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται σε ανώνυμη μορφή στην εταιρία Google, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ανάλυση με σκοπό την βελτίωση των ιστοσελίδων μας. Σημειώνουμε ότι ως ανώνυμα δεδομένα εννοούμε τα δεδομένα που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε φυσικό πρόσωπο. Αν δεν επιθυμείτε να στέλνονται δεδομένα στην Google από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ για το πώς θα εξαιρεθείτε από την υπηρεσία Google Analytics.

 

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Ο ΟΤΕ και η COSMΟΤΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3 ως εξής:

· Για τους υποψήφιους για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο με σκοπό την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησής σας. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα δεδομένα σας διατηρούνται για επιπλέον 3 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται.

· Για τους υπότροφους στους όποιους παρέχονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ισχύουν όσα αναφέρονται στο κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice) αναφορικά με την διατήρηση των δεδομένων των συνδρομητών μας. Το κείμενο είναι διαθέσιμο για την ενημέρωσή σας εδώ . Τα υπόλοιπα δεδομένα των υποτρόφων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υποτροφία τους (εκκρεμείς δόσεις και τηλεπικοινωνιακές παροχές).

· Τα ανώνυμα δεδομένα που επεξεργάζονται από την υπηρεσία google analytics διατηρούνται για 14 μήνες.

5. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο σκοπό θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως και θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας για αυτήν την επεξεργασία.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη της Ιστοσελίδας, καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω αυτής και συγκεκριμένα η εταιρεία THE MENTORS IKE η οποία υποστηρίζει τεχνικά την υλοποίηση του Προγράμματος Υποτροφιών. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρίες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την διοργάνωση της εκδήλωσης απονομής των Υποτροφιών . Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΤΕ και της COSMOTE, δηλαδή συνεργάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η COSMOTE εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, οι Εταιρίες δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον ΟΤΕ και την COSMOTE για:

· Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.

· Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.

 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας

· Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

· Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

· Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

· Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Αντίθεση

Είσοδος

Χρησιμοποίησε το email και τον κωδικό που έχεις επιλέξει κατά την εγγραφή σου


Εγγραφή

Εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης κάνε κλικ εδώ για να γραφτείς

Κάνε κλικ εδώ, αν είσαι υπότροφος